หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาเซียนร่วมกับสำนักศิลป์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนในระดับอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์อาเซียนร่วมกับสำนักศิลป์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนในระดับอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-22 10:23:08


          วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง (ผู้อำนวยการ) ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ อนันตชัย เอกะ (ผู้อำนวยการ), อาจารย์ ดร. ศิริมาลย์ วัฒนา (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม), อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือต่างประเทศ) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัด “โครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนในระดับอาเซียน” ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการนุ่งโจงกระเบน, การพับดอกบัว, การทำเครื่องแขวนจิ๋ว และการทำเครื่องว่างขนมจีบ โดย อาจารย์ศิริภัสสร โชควศิน และเจ้าหน้าที่สำนักศิลป์ฯ ทั้งนี้ได้ชิมอาหารชาววังและอาหารว่างโดยโรงแรมวังสวนสุนันทา และในช่วงบ่ายยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้รับการตอบรับและคำชื่นชมเป็นอย่างมากจากคณะของกระทรวงการต่างประเทศ


https://www.facebook.com/pg/asean.ssru/photos/?tab=album&album_id=1922575694465579