ติดต่อเรา


เลขที่ 1 อาคาร 21  (ตึกศรีจุฑาภา) ชั้น 4 ห้อง 2142  ถนนอู่ทองนอก 

กรุงเทพมหานคร โทร.02-160-1214

Email : asean@ssru.ac.th

แผนที่ภายนอก

แผนที่ภายใน