หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาระนอง
          ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำป ...
2018-04-23 11:17:24
ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา
          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 2) ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซีย ...
2018-04-23 11:17:59
ข่าวย้อนหลัง