หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่อาเซียน ณ ฟิลิปปินส์
          วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ได้จั ...
2018-08-10 11:42:19
การต้อนรับ ANAK TV สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบ ...
2018-08-10 11:42:25
ความ สัมพันธ์ ไทย อเมริกา 200 ปี
CAST & OAC to visit "200 Years of U.S.-Thai Friendship" ...https://www.facebook.com/as ...
2018-08-10 11:42:29
120 ปี วันชาติฟิลิปปินส์
       On 12 June 2018, Asst. Prof. Siri-orn Champatong, Director of Center for ...
2018-08-10 11:42:32
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาระนอง
          ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำป ...
2018-08-10 11:42:40
ศูนย์อาเซียน จัดโครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน ณ HIU ประเทศญี่ปุ่น
        ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ได้จัด “โครงการส่งเสริมพันธมิต ...
2018-08-10 11:42:43
ศูนย์อาเซียน จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา
         ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังก ...
2018-08-10 11:42:47
ข่าวย้อนหลัง