ภาระงานและกรอบอัตรากำลังกดที่ภาพเพื่อดาว์โหลดฉบับเต็ม