หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาเซียนฯ นำนักเรียนมัธยมสาธิตร่วมชมภาพยนตร์ของสถานทูตอเมริกา
ศูนย์อาเซียนฯ นำนักเรียนมัธยมสาธิตร่วมชมภาพยนตร์ของสถานทูตอเมริกา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:39:48

ศูนย์อาเซียนฯ นำนักเรียนมัธยมสาธิตร่วมชมภาพยนตร์ของสถานทูตอเมริกา

      เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน, อาจารย์ ดร. ภูวิชญ์ งิ้วลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (English Program: EP) และ อาจารย์พชร วังมี อาจารย์ฝ่ายแนะแนว ได้นำคณะนักเรียนระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน ๓๕ คน ร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง Hidden Figures ตามคำเชิญจากฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นโอกาสพิเศษ เนื่องจากภาพยนตร์ดังกล่าว เป็นภาพยนตร์ใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าฉายมาก่อน มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงผิวสีที่เข้าไปพิสูจน์ความสามารถในการทำงานกับองค์การนาซ่า ที่ต้องพบกับการกีดกันทั้งการเหยียดสีผิวและความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในช่วงปี 1960s ทั้งนี้คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ยังได้อภิปรายร่วมกันภายหลังจากชมภาพยนตร์ด้วย

อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก