หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาเซียนร่วมกับสำนักศิลป์ จัดโครงการเผยแพร่ศิลปะและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน ณ สิงคโปร์
ศูนย์อาเซียนร่วมกับสำนักศิลป์ จัดโครงการเผยแพร่ศิลปะและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน ณ สิงคโปร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:42:36

               ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ ดร. ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และอาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการเผยแพร่ศิลปะและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้รับเกียรติจากนายมานพชัย วงษ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ นายสมาสถ์ ปัทมสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการทำขนมบุหลันดั้นเมฆ (ขนมไทยโบราณ) โดยอาจารย์จิราพร วีณุตตรานนท์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแกะสลักผักผลไม้ ซึ่งได้รับการตอบรับและคำชื่นชมเป็นอย่างมากจากผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานร้านอาหาร สมาชิกสมาคมไทย (สิงคโปร์) กลุ่มแม่บ้านและผู้มีถิ่นพำนักในสิงคโปร์ โดยจะนำความรู้และทักษะในครั้งนี้ไปใช้ในการทำงาน และเป็นทูตวัฒนธรรมในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อไป .... 

ภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก