หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาเซียน จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา
ศูนย์อาเซียน จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:42:47


         ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม โดยมี อาจารย์สุจินดา ฉัตรทอง, Mrs. Kim Hood, Mr. Ashley Hood, อาจารย์กุลนันท์ สุขวันใจ (Baptist Student Center: BSC) และ Ms. Sadie Wenhoff (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี.


รูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก