หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาระนอง
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาระนอง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:42:40


          ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการและทีมงาน ได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา” ณ ศูนย์การศึกษาระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. อตถพร รุ่งสิทธิชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษา มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี


ที่มา : https://www.facebook.com/pg/asean.ssru/photos/?tab=album&album_id=1758072144249269