หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาเซียนร่วมกับสำนักศิลป์ เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ณ เกาหลี
ศูนย์อาเซียนร่วมกับสำนักศิลป์ เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ณ เกาหลี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:38:27

ศูนย์อาเซียนร่วมกับสำนักศิลป์ เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ณ เกาหลี

              ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือต่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัด “โครงการเผยแพร่ศิลปะและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ณ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ นางสาวตวงพร เซอร์ประยูร ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมเดินทางด้วย

โดยในช่วงเช้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอข้อมูลสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งจัดแสดงการแต่งกายชุดไทยในแต่ละสมัย และสาธิตการร้อยมาลัย ให้แก่ทางคณะสำนักงานฝ่ายต่างประเทศ ได้แก่ ดร. ยูนชุล คิม (ผู้อำนวยการ), นายจองมิน จุง (ผู้จัดการ), นายวูยอง อาน (ผู้ประสานงาน) นายเดียน ชอย (ผู้ช่วย) และนักศึกษา

เพิ่มเติม