หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาเซียน จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมเดอะพีค จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์อาเซียน จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมเดอะพีค จังหวัดจันทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:42:50


           ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการและทีมงาน ได้จัด “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน” ขึ้น ณ โรงแรม เดอะพีค จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเรียนรู้และเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านภาษา ศาสนา สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ และการเมือง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ตัณฑรังสี, อาจารย์วิชุดา ขุนหนู, อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Dr. Henry Donald Skupek (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ Ms. Sadie Wenhoff (โรงเรียนสาธิต) ในการเป็นวิทยากร ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ฐานอาเซียน ฐานแหล่งท่องเที่ยว ฐานภาษาอังกฤษ และ ASEAN Night อันได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี.


ภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก