หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา
ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:42:53
        วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการและทีมงาน ได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา” ณ บลูเวฟ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ขจร ถ้ำทอง หัวหน้าสาขาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมี Dr. Henry Donald Skupek (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Ms. Sadie Wenhoff (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา), อาจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ และอาจารย์ปฐมวัส ธรรมชาติ (คณะศิลปกรรมศาสตร์) เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษา มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาสาขาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี ...


รูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก