หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร (English Camp 2017)
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร (English Camp 2017)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:39:37

           เมื่อวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2560 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการและทีมงาน ได้จัด "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร (English Camp 2017)" ขึ้น ณ โรงแรม เอส สวิส จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิด โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม โดยได้ทีมงานจากสถาบันสอนภาษาแบ๊บติส พญาไท เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในการมาเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้แก่คณะทีมงาน วิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย

เพิ่มเติมคลิ๊ก