หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาเซียนเข้าอวยพรปีใหม่ 2561 แด่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ศูนย์อาเซียนเข้าอวยพรปีใหม่ 2561 แด่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:43:16


          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เข้าอวยพรปีใหม่แด่ นางสาวลักขณา ดอกเขียว ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ รองศาสตราจารย์ เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยากร รองเลขาธิการสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการนี้ได้รับเกียรติในการร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการในด้านประชาคมอาเซียนร่วมกันในอนาคต.

ที่มา https://www.facebook.com/asean.ssru/posts/1652459751477176

Download