หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการบริการทางวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านซับผักกาด จังหวัดนครสวรรค์
โครงการบริการทางวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านซับผักกาด จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:40:55

โครงการบริการทางวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

ณ โรงเรียนบ้านซับผักกาด จังหวัดนครสวรรค์

          

         ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ร่วมกับ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ภาคพิเศษ) รุ่น 13 คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์อรรณพ ปานพวง ได้จัดโครงการบริการทางวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านซับผักกาด ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาล และประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคเขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการประกอบด้วยกิจกรรมการสร้างมุมเรียนรู้อาเซียน วิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การตอบปัญหาอาเซียน การปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และปรับปรุงสถานที่ให้กับโรงเรียนและชุมชนทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสารสนเทศ, วัสดุสีซ่อมแซมอาคาร และเครื่องดื่ม จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, บริษัท เอส ที โบรกเกอร์ จำกัด, บริษัท คอมพลีท ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ


เพิ่มเติมคลิ๊ก
Download