ผลการค้นหา : training

ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนในระดับอาเซียน
 ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนในระดับอาเซียน          เม ...
2018-08-10 11:39:51
ศูนย์อาเซียน และ วิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงานวันครบรอบ 70 ปี บ้านพักเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
ศูนย์อาเซียน และ วิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงานวันครบรอบ 70 ปี บ้านพักเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเ ...
2018-08-10 11:39:56
ประชุมหารือในการเข้าร่วมโครงการประกวด SOUTHEAST ASIAN PRIX JEUNESSE
          ในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สถานทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจ ...
2018-08-10 11:39:59
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
          ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน จัด “โครงการส่งเสริมการเรียน ...
2018-08-10 11:40:04
โครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
          ศูนย์อาเซียน จัดโครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ณ ศูน ...
2018-08-10 11:40:10
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
          ศูนย์อาเซียน จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เม ...
2018-08-10 11:40:15
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศูนย์ฯ อุดร)
          ศูนย์อาเซียน จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เม ...
2018-08-10 11:40:18
โครงการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
          เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโ ...
2018-08-10 11:40:34
ศูนย์อาเซียนร่วมกับสำนักศิลป์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ สิงคโปร์
           เมื่อวันที่ ๗-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาและ ...
2018-08-10 11:40:39
ศูนย์อาเซียน อบรมความรู้เบื้องต้นทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ณ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม
          วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกา ...
2018-08-10 11:40:43