ผลการค้นหา : training

ศูนย์อาเซียน จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา
         ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังก ...
2018-08-10 11:42:47
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาระนอง
          ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำป ...
2018-08-10 11:42:40
ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา
        วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช ...
2018-08-10 11:42:53
โครงการบริการทางวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านซับผักกาด จังหวัดนครสวรรค์
โครงการบริการทางวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านซับผักกาด จังหวัดนครสวรรค์  & ...
2018-08-10 11:40:55
ศูนย์อาเซียนร่วมกับสำนักศิลป์ เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ณ เกาหลี
ศูนย์อาเซียนร่วมกับสำนักศิลป์ เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ณ เกาหลี          &nb ...
2018-08-10 11:38:27
อาเซียน 50 ปี
ศูนย์อาเซียนร่วมกับคณะมนุษย์ จัดงานวันครบรอบ 50 ปีอาเซียน            & ...
2018-08-10 11:38:45
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร (English Camp 2017)
           เมื่อวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2560 ศูนย์การศึกษาและฝึกอ ...
2018-08-10 11:39:37
ศูนย์อาเซียนฯ นำนักเรียนมัธยมสาธิตร่วมชมภาพยนตร์ของสถานทูตอเมริกา
ศูนย์อาเซียนฯ นำนักเรียนมัธยมสาธิตร่วมชมภาพยนตร์ของสถานทูตอเมริกา      เมื่อวันที่ ๒๗ ...
2018-08-10 11:39:48