ผลการค้นหา : mou

ศูนย์อาเซียนฯ ขยายเครือข่าย ณ ประเทศเวียดนาม
  รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เดินทางเป็นประ ...
2018-09-12 15:13:43
ศูนย์อาเซียน จัดโครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน ณ HIU ประเทศญี่ปุ่น
        ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ได้จัด “โครงการส่งเสริมพันธมิต ...
2018-08-10 11:42:43
ศูนย์อาเซียน ต้อนรับอธิการบดีและคณะตัวแทนจาก Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี
          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช ...
2018-08-10 11:43:04
ศูนย์อาเซียนและสำนักศิลป์เข้าอวยพรปีใหม่ 2561 แด่สถานทูตกัมพูชา
ศูนย์อาเซียนและสำนักศิลป์เข้าอวยพรปีใหม่ 2561 แด่สถานทูตกัมพูชา          วั ...
2018-08-10 11:43:26
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยวินห์
             วันที่ 22 กันยายน 2560....ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเ ...
2018-08-10 11:40:47