ผลการค้นหา : asia

ศูนย์อาเซียนฯ ขยายเครือข่าย ณ ประเทศเวียดนาม
  รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เดินทางเป็นประ ...
2018-09-12 15:13:43
ศูนย์อาเซียน ต้อนรับอธิการบดีและคณะตัวแทนจาก Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี
          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช ...
2018-08-10 11:43:04
Body Painting & Costume Design Contest 2017
          Center for ASEAN Studies and Training together with Faculty of Fi ...
2018-08-10 11:43:19
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยวินห์
             วันที่ 22 กันยายน 2560....ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเ ...
2018-08-10 11:40:47