ผลการค้นหา : asean

ศูนย์อาเซียนฯ ขยายเครือข่าย ณ ประเทศเวียดนาม
  รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เดินทางเป็นประ ...
2018-09-12 15:13:43
ศูนย์อาเซียน จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา
         ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังก ...
2018-08-10 11:42:47
ศูนย์อาเซียน จัดโครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน ณ HIU ประเทศญี่ปุ่น
        ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ได้จัด “โครงการส่งเสริมพันธมิต ...
2018-08-10 11:42:43
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาระนอง
          ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำป ...
2018-08-10 11:42:40
ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา
        วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช ...
2018-08-10 11:42:53
ศูนย์อาเซียน ต้อนรับอธิการบดีและคณะตัวแทนจาก Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี
          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช ...
2018-08-10 11:43:04
ประชุมศูนย์อาเซียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประชุมศูนย์อาเซียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย          เมื่อวันท ...
2018-08-10 11:40:59
ศูนย์อาเซียนและสำนักศิลป์เข้าอวยพรปีใหม่ 2561 แด่สถานทูตอเมริกา
ศูนย์อาเซียนและสำนักศิลป์เข้าอวยพรปีใหม่ 2561 แด่สถานทูตอเมริกา          วั ...
2018-08-10 11:41:02