ผลการค้นหา : ข่าว

ศูนย์อาเซียนฯ ขยายเครือข่าย ณ ประเทศเวียดนาม
  รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เดินทางเป็นประ ...
2018-09-12 15:13:43
ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา
        วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช ...
2018-08-10 11:42:53
ประชุมศูนย์อาเซียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประชุมศูนย์อาเซียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย          เมื่อวันท ...
2018-08-10 11:40:59
ศูนย์อาเซียนและสำนักศิลป์เข้าอวยพรปีใหม่ 2561 แด่สถานทูตอเมริกา
ศูนย์อาเซียนและสำนักศิลป์เข้าอวยพรปีใหม่ 2561 แด่สถานทูตอเมริกา          วั ...
2018-08-10 11:41:02
Body Painting & Costume Design Contest 2017
          Center for ASEAN Studies and Training together with Faculty of Fi ...
2018-08-10 11:43:19