หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ศูนย์อาเซียนฯ ขยายเครือข่าย ณ ประเทศเวียดนาม
  รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เดินทางเป็นประ ...
2018-09-12 15:13:43
ศูนย์อาเซียนร่วมกับสำนักศิลป์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนในระดับอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผ ...
2018-08-22 10:23:08
ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา
          ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน น ...
2018-08-22 10:09:06
ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา
          ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน น ...
2018-08-21 14:08:41
ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ มาเลเซีย
          ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำป ...
2018-08-21 11:57:42
ศูนย์อาเซียนฯ ร่วมกับ สำนักศิลป์ฯ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ญี่ปุ่น
       ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ ...
2018-08-21 11:44:09
ข่าวย้อนหลัง