หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์อาเซียนฯ ขยายเครือข่าย ณ ประเทศเวียดนาม
  รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เดินทางเป็นประ ...
2018-09-12 15:13:43
ศูนย์อาเซียนร่วมกับสำนักศิลป์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนในระดับอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผ ...
2018-08-22 10:23:08
ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา
          ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน น ...
2018-08-22 10:09:06
ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา
          ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน น ...
2018-08-21 14:08:41
ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ มาเลเซีย
          ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำป ...
2018-08-21 11:57:42
ศูนย์อาเซียนฯ ร่วมกับ สำนักศิลป์ฯ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ญี่ปุ่น
       ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ ...
2018-08-21 11:44:09
ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่อาเซียน ณ ฟิลิปปินส์
          วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ได้จั ...
2018-08-10 11:42:19
การต้อนรับ ANAK TV สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบ ...
2018-08-10 11:42:25
ความ สัมพันธ์ ไทย อเมริกา 200 ปี
CAST & OAC to visit "200 Years of U.S.-Thai Friendship" ...https://www.facebook.com/as ...
2018-08-10 11:42:29
ข่าวปัจจุบัน