หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม
กิจกรรม

การอบรมภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์การศึกษาระนอง
          ท่ามกลางความท้าทายของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงเป็นเหตุสำคั ...
2018-02-12 13:00:05
การอบรมภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม
       ท่ามกลางความท้าทายของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงเป็นเหตุสำคัญของมหาว ...
2018-02-12 12:27:01
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     ท่ามกลางความท้าทายของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงเป็นเหตุสำคัญของมหาวิทยาลัย ...
2018-02-12 12:24:04
ASEAN Camp
       สืบเนื่องจากที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ร่วมกับสาขาวิชาการโรงแรมและ ...
2018-02-12 12:18:03
ศิลปะการโรงแรมกลิ่นอวลอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd Hospitality Art with ASEAN Aroma: Cocktail Show & ASEAN Languages
          สืบเนื่องจากที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ร่วมกับสาขาวิชาการโ ...
2018-02-12 16:04:10
ข่าวปัจจุบัน