หน้าหลัก > กิจกรรม

ศิลปะการโรงแรมกลิ่นอวลอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd Hospitality Art with ASEAN Aroma: Cocktail Show & ASEAN Languages
          สืบเนื่องจากที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ร่วมกับสาขาวิชาการโ ...
14 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61
ASEAN Camp
       สืบเนื่องจากที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ร่วมกับสาขาวิชาการโรงแรมและ ...
14 มี.ค. 61 - 16 ก.พ. 61
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     ท่ามกลางความท้าทายของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงเป็นเหตุสำคัญของมหาวิทยาลัย ...
18 มี.ค. 61 - 20 มี.ค. 61
การอบรมภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม
       ท่ามกลางความท้าทายของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงเป็นเหตุสำคัญของมหาว ...
28 มี.ค. 61 - 30 มี.ค. 61
การอบรมภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์การศึกษาระนอง
          ท่ามกลางความท้าทายของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงเป็นเหตุสำคั ...
18 เม.ย. 61 - 21 เม.ย. 61
กิจกรรมปัจจุบัน