หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยวินห์
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยวินห์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:40:47

             วันที่ 22 กันยายน 2560....ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการและทีมงาน ได้จัด "โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ" ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยนำคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร" เข้าร่วมการประชุม ณ มหาวิทยาลัยวินห์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. เหงียน ฮุย แบง รองอธิการบดี และคณะให้การต้อนรับ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยวินห์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหารือเพื่อการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต; ความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัย และเอกสารร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (เอ็มโอยู).

อ่านต่อคลิ๊ก