หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาเซียนร่วมกับคณะมนุษย์ จัดงาน “วาเลนไทน์มอคเทลและภาษารักอาเซียน ” โครงการศิลปะการโรงแรมกลิ่นอวลอาเซียน ครั้งที่
ศูนย์อาเซียนร่วมกับคณะมนุษย์ จัดงาน “วาเลนไทน์มอคเทลและภาษารักอาเซียน ” โครงการศิลปะการโรงแรมกลิ่นอวลอาเซียน ครั้งที่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:42:57


         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการและทีมงาน ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา และนักศึกษา ได้จัด "งานศิลปะการโรงแรมกลิ่นอวลอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd Hospitality Art with ASEAN Aroma: Mocktail Show & ASEAN Love Languages) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Day)" ณ ลานกิจกรรม อาคาร 37 โดยในปีนี้จัดกิจกรรม “ บอกรักภาษาอาเซียน” พร้อมนำเสนอเครื่องดื่มมอคเทค 4 แบบ ได้แก่ “ รักร้อนแรง รักเปรี้ยวซ่า รักนะคะ และ รักข้ามภพ “ ที่นักศึกษาได้นำผัก ผลไม้และเครื่องเทศท้องถิ่นจากภูมิภาคอาเซียนมาสร้างสรรค์เป็นสูตรผสมพิเศษที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ พร้อมนำเสนอในรูปแบบภาษารักอาเซียน แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและบุคลากรประจำหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ รวมทั้งครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่เข้ามาร่วมชมคอนเสริตจัดโดยกองพัฒนานักศึกษาด้วย ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน Valentine’s Mocktail Show & ASEAN Love Languages และร่วมสนับสนุนกิจกรรมให้กับนักศึกษาอีกด้วย


ที่มา https://www.facebook.com/pg/asean.ssru/photos/?tab=album&album_id=1687037024686115