หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาเซียนร่วมกับสำนักศิลป์ จัดโครงการ Thai Tradition, Test and Tour ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์อาเซียนร่วมกับสำนักศิลป์ จัดโครงการ Thai Tradition, Test and Tour ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:42:22

          

           วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง (ผู้อำนวยการ) ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ อนันตชัย เอกะ (ผู้อำนวยการ) และอาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัด “โครงการ Thai Tradition, Test and Tour” ณ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ (แหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการทำขนมบุหลันดั้นเมฆ (ขนมไทยโบราณ), การร้อยพวงมาลัย และการแต่งกายชุดไทยในสมัยรัชกาลที่ 5-6 โดยอาจารย์จิราพร วีณุตตรานนท์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่สำนักศิลป์ฯ ทั้งนี้ได้ชิมอาหารชาววังและอาหารว่างโดยโรงแรมวังสวนสุนันทา และในช่วงบ่ายยังได้เยี่ยมชมอาคารจุฑารัตนาภรณ์ (แหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์) ซึ่งได้รับการตอบรับและคำชื่นชมเป็นอย่างมากจากคณะของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

https://www.facebook.com/pg/asean.ssru/photos/?tab=album&album_id=1831677113555438