หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:40:34

          เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการและทีมงาน ได้จัดโครงการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ชยุตม์ วะนา อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยองค์ความรู้ท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในอนาคต รวมถึงแนวโน้มหรือทิศทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจจะมุ่งเน้นที่การนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาให้มีความโดดเด่นและความแตกต่าง ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียนและนานาชาติ.

อ่านเพิ่มเติคลิ๊ก