หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศูนย์ฯ อุดร)
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศูนย์ฯ อุดร)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:40:18

          ศูนย์อาเซียน จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการและทีมงาน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมี Mr. Kenneth Norman Riley เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี.

อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก