หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:40:15

          ศูนย์อาเซียน จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการและทีมงาน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี Mr. Kenneth Norman Riley เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี 

เพิ่มเติมคลิ๊ก