หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่อาเซียน ณ ฟิลิปปินส์
ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่อาเซียน ณ ฟิลิปปินส์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:42:19


          วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ได้จัด “โครงการพัฒนางานวิจัยสู่อาเซียน” ณ การประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 SPCF International Research Colloquium ซึ่งจัดโดย Systems Plus College Foundation สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Edgar G. Galang รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในการกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีนักวิจัยจำนวน 14 ท่านจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต) และนักวิจัยจำนวน 3 ท่านจาก SPCF เพื่อการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคต ทั้งนี้ในช่วงบ่ายยังได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของโรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม และมหาวิทยาลัย


https://www.facebook.com/pg/asean.ssru/photos/?tab=album&album_id=1860126300710519