หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ มาเลเซีย
ศูนย์อาเซียนฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ มาเลเซีย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-21 11:57:42


          ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการและทีมงาน ได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” เพื่อนำคณะกรรมการแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานด้านการบริหารหน่วยงาน งานด้านกิจการนักศึกษา และงานด้านต่างประเทศ ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Sheena Kaur, Deputy Director, International Relations Office (IRO) ในการกล่าวต้อนรับ

         โดยกิจกรรมประกอบด้วย “การแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, “การแนะนำการดำเนินงานด้านต่างประเทศ” โดย Dr. Patricia Nora Riget, Department of Asian & European Languages, Faculty of Languages & Linguistics & PI for Macro Polo Project และ “การประชุมแลกเปลี่ยนข้อซักถามในงานด้านต่างประเทศและงานด้านกิจการนักศึกษา” กับ Dr. Sheena Kaur, Ms. Salifah Hasanah, IRO และ Madam Salmi Marshita, Director, International Student Center.

https://www.facebook.com/pg/asean.ssru/photos/?tab=album&album_id=1905942322795583&__xts__%5B0%5D=68.ARCcBKc62u_3daBpPCDcdbV9NSiaagvtKzYyJzqmsXywbmumew4Awmpc7WNmz8rJXSy50jXWrU_AaM9SC_4QzCDWeawsY-GE-hyvihJU8BvjzxlSsKdLb8Rtsem0VeJtkdjsWmMoRmRH&__tn__=-UC-R