หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาเซียน จัดโครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน ณ HIU ประเทศญี่ปุ่น
ศูนย์อาเซียน จัดโครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน ณ HIU ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:42:43


        ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ได้จัด “โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน” ขึ้น เพื่อนำคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ (บัณฑิตวิทยาลัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฏ์ พจนจารุวิทย์ (คณะวิทยาลัยการจัดการ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ศักดิ์ วรรณดี (คณะศิลปกรรมศาสตร์) เข้าร่วมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference on Digital Practice for Science, Technology, Education, and Management (The 1st ICDP) ณ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น ด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกา และญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์อันดีในการร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st ICDP จึงได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน อเมริกา และญี่ปุ่น อันประกอบด้วยการบรรยาย การสาธิต และการนำเสนอในหลากหลายมุมมองของศิลปะและการพัฒนานวัตกรรมสำหรับ ICT Digital Practice ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และการจัดการ.

ที่มา https://www.facebook.com/asean.ssru/photos/a.828332330556593.1073741828.818807268175766/1727579820631835/?type=3&theater