หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาเซียนฯ ร่วมกับ สำนักศิลป์ฯ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ญี่ปุ่น
ศูนย์อาเซียนฯ ร่วมกับ สำนักศิลป์ฯ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-21 11:44:09


       ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สาขาวิชาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ University of East Asia (UEA) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Kushida Hiji, President of UEA เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ

       โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรเลงดนตรีไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ศักดิ์ วรรณดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน, การนำเสนอนิทรรศการ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" โดยอาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือต่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมวดี ณ นครพนม หัวหน้าสาขาวิชาญี่ปุ่น (ภาคภาษาญี่ปุ่น) และบูธกิจกรรม 4 กิจกรรม อันได้แก่ ฐานที่ 1 : การนุ่งโจงกระเบน, ฐานที่ 2 : การทำพวงมโหตร, ฐานที่ 3 : การทำเครื่องแขวนดอกไม้ และฐานที่ 4 : การทำภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ ซึ่งได้รับการตอบรับจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี

https://www.facebook.com/pg/asean.ssru/photos/?tab=album&album_id=1882570118466137