หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาเซียนร่วมกับสำนักศิลป์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ สิงคโปร์
ศูนย์อาเซียนร่วมกับสำนักศิลป์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ สิงคโปร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:40:39

           เมื่อวันที่ ๗-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ศักดิ์ วรรณดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน, อาจารย์ ดร. ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และอาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมการแกะสลักผักและผลไม้ ภายใต้โครงการขยายความร่วมมือเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ASEAN ระหว่างสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยในวันแรก ได้รับเกียรติจากนายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑ และในวันที่สอง ได้รับเกียรติจากนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อุปทูต ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเป็นประธานในการกล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๒ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับและคำชื่นชมเป็นอย่างมากจากผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานร้านอาหาร สมาชิกสมาคมไทย (สิงคโปร์) กลุ่มแม่บ้านและผู้มีถิ่นพำนักในสิงคโปร์ โดยจะนำความรู้และทักษะในครั้งนี้ไปใช้ในการทำงาน และเป็นทูตวัฒนธรรมในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อไป

          และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการมรดกแห่งชาติ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ โดยมีนาย Gerald Wee Jin Ann รองผู้อำนวยการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนาย Loh Kai Quan ผู้ช่วยผู้จัดการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้เกียรติต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก