Home > Event

ศิลปะการโรงแรมกลิ่นอวลอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd Hospitality Art with ASEAN Aroma: Cocktail Show & ASEAN Languages
          สืบเนื่องจากที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ร่วมกับสาขาวิชาการโ ...
14 Feb 18 - 28 Feb 18
ASEAN Camp
       สืบเนื่องจากที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ร่วมกับสาขาวิชาการโรงแรมและ ...
14 Mar 18 - 16 Feb 18
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     ท่ามกลางความท้าทายของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงเป็นเหตุสำคัญของมหาวิทยาลัย ...
18 Mar 18 - 20 Mar 18
การอบรมภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม
       ท่ามกลางความท้าทายของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงเป็นเหตุสำคัญของมหาว ...
28 Mar 18 - 30 Mar 18
การอบรมภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์การศึกษาระนอง
          ท่ามกลางความท้าทายของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงเป็นเหตุสำคั ...
18 Apr 18 - 21 Apr 18
Current event